تصادف Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
مرگ مامور پلیس راه گیلان در حاشیه جاده ، حین ماموریت ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
در جوکندان تالش اتفاق افتاد

مرگ مامور پلیس راه گیلان در حاشیه جاده ، حین ماموریت

برخورد خودروی سواری به مامور پلیس راه که هنگام انجام وظیفه در حاشیه جاده تالش به آستارا ایستاده بود، مرگ وی را رقم زد.