تسهیلات Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تداوم بی توجهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در تالش ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
توسعه یافتگی تالش در گرو نفع عده ای در عقب ماندگی

تداوم بی توجهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در تالش

متاستفانه شهرستان تالش با وجود ظرفیت های فراوان در حوزه های مختلف به دلیل نبود عزم جدی و نا اشنا بودن مسئولین به ادبیات جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی سالهاست از توسعه یافتگی بدور مانده است