تحریم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
هیچ جناح و فردی حق ندارد زندگی و معیشت مردم را به خاطر انتخابات گروگان بگیرد ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت

هیچ جناح و فردی حق ندارد زندگی و معیشت مردم را به خاطر انتخابات گروگان بگیرد

بعضی‌ها از مذاکره وین می‌ترسند، اینقدر نگران نباشید که مذاکرات زود به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود و شما در انتخابات به مشکل بخورید.هیچ کس حق ندارد بخاطر انتخابات معیشت مردم را گروگان بگیرد، این مذاکرات به نفع مردم است.