اعتبار Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
باباخانی نقطه پرگار انتخابات شورای شهر لیسار ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تایید صلاحیت همه اعضای شورای شهر لیسار علی رغم برخی گمانه زنی ها

باباخانی نقطه پرگار انتخابات شورای شهر لیسار

با این حال میتوان از باباخانی شهردار شهر لیسار به عنوان نقطه پرگار انتخابات و ائتلاف اعضای شورای شهر کنونی در مواجه با تعدد کاندیداهای مخالف وی یاد کرد