دو خبر خوش برای چوکایی ها

تایید میزبانی چوکا در قلعه عقاب ها و باز شدن پنجره نقل و انتقالات سبزپوشان

به گزارش تالشان نیوز شنیده ها از اردوگاه چوکایی ها حکایت از آن دارد با تعیین تکلیف مطالبات بازیکنان و کادر فنی فصول گذشته پنجره نقل و انتقلات تیم چوکا باز شده است و سبزپوشان میتوانند نسبت به ثبت قرار داد و صدور کارت حضور بازیکنان و کادر فنی در فصل جدید جهت شرکت در مسابقات لیگ دسته دوم کشور اقدام کنند.


خبر خوش دیگر به نقل از منبعی موثق از سازمان لیگ ، اعطای میزبانی به چوکایی ها برای برگزاری مسابقات فصل آتی لیگ دسته دوم در ورزشگاه پوریای ولی است .
پیشتر نماینده سازمان لیگ جهت بازدید از اخرین وضعیت ورزشگاه پوریای ولی در تالش حضور داشت .
بدین ترتیب چوکایی ها بعد از یک فصل دوری از ورزشگاه خانگی خود به قلعه عقاب ها باز خواهند گشت و امیدوارند با بهره گیری از امتیاز میزبانی مسابقات پیش روی لیگ دسته دوم را با موفقیت پشت سر بگذارند.