با تسریع روند تجهیز ورزشگاه پوریای ولی چوکایی ها پس از یک سال دوری از ورزشگاه خانگی به قلعه  عقاب ها بازخواهند گشت.

به گزارش تالشان نیوز شنیده ها از اردوگاه چوکایی ها حکایت از آن دارد با تعیین تکلیف مطالبات بازیکنان و کادر فنی فصول گذشته پنجره نقل و انتقلات تیم چوکا باز شده است و سبزپوشان میتوانند نسبت به ثبت قرار داد و صدور کارت حضور بازیکنان و کادر فنی در فصل جدید جهت شرکت در مسابقات لیگ دسته دوم کشور اقدام کنند.


خبر خوش دیگر به نقل از منبعی موثق از سازمان لیگ ، اعطای میزبانی به چوکایی ها برای برگزاری مسابقات فصل آتی لیگ دسته دوم در ورزشگاه پوریای ولی است .
پیشتر نماینده سازمان لیگ جهت بازدید از اخرین وضعیت ورزشگاه پوریای ولی در تالش حضور داشت .
بدین ترتیب چوکایی ها بعد از یک فصل دوری از ورزشگاه خانگی خود به قلعه عقاب ها باز خواهند گشت و امیدوارند با بهره گیری از امتیاز میزبانی مسابقات پیش روی لیگ دسته دوم را با موفقیت پشت سر بگذارند.