با وجود استقرار پلیس راه

تعدد حضور خودروهای غیر بومی در محور اسالم به خلخال

به گزارش تالشان نیوز با وجود استقرار پلیس راه در محور اسالم به خلخال ، اما تصاویر ارسالی به تالشان نیوز از حضور و تردد بسیاری از خودروها با پلاک غیر بومی در این محور حکایت دارد.

شواهد عینی نشان میدهد پلیس راه در ایست بازرسی محور اسالم به خلخال مستقر نمیباشد بلکه در محلی دیگری بالاتر از ایست بازرسی به اعمال قانون نسبت به رانندگان متخلف مشغول است.

گفتنیست حجم تعداد مسافرین بیش از توان نیروهای مستقر پلیس راه در محور اسالم به خلخال جهت مدیریت و بازگرداندن مسافرین به مبدا میباشد

در حالی که به نظر میرسد در صورت در نظر گرفتن تمهیدات لازم امکان ان وجود داشت تا باقی مسافرین حاضر در شهرستان به خروج از استان هدایت شوند