تلاش ها برای بازگرداندن پیوس از سر گرفته شد

استراتژی عجیب مالکین چوکا ، بریز و بپاش چند میلیاردی در لیگ یک قناعت در لیگ دو !

به گزارش تالشان نیوز اواخر هفته گذشته جلسه ای در خصوص تعیین سرمربی تیم چوکا با حضور علی نامداری مالک باشگاه چوکا و بهمن محمدیاری نماینده ادوار تالش و فرشاد پیوس برگزار شد.

در این جلسه که طرفین به بیان شرایط خود برای ادامه همکاری در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور پرداختند ، فرشاد پیوس طی گفتگویی اعلام داشت نمیتواند شرایط مدیران چوکا را بپذیرد و چرا که با بودجه در نظر گرفته شده ، نمیتوان موفقیتی را حاصل کرد و چوکا را دوباره به لیگ یک بازگرداند.

پس از خداحافظی پیوس ، مدیران چوکا همچنین حسن محمدیاری نماینده حوزه انتخابیه تالش در پی اعتراض هواداران ، نوید برطرف شدن اختلافات را دادند.
بر این اساس قرار شد طی روزهای آتی دیداری با حضور علی نامداری مالک باشگاه چوکا ، که در بستر بیماری میباشد و فرشاد پیوس برگزار گردد تا روند مذاکرات ادامه پیدا کند.

بررسی اختلافات حکایت از ان دارد ، مدیران چوکای تالش پس از گذراندن یک فصل پر از شبهات مالی قصد دارند در مسابقات لیگ دو ، قناعت را پیش گرفته و بودجه ای ۴ میلیاردی ( کادر و بازیکن ) را در دستور کار قرار دهند آنهم برای کسب عنوان قهرمانی !

این سیاست مالی در حالی از سوی مدیران چوکا اتخاذ میشود که فصل گذشته این تیم در نیم فصل دوم بازیکنانی را با مبالغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به خدمت گرفت که تنها قادر به بازی تا دقیقه ۶۰ مسابقات بودند !

به هر ترتیب پیشنهاد مدیران تیم چوکا برای به خدمت گرفتن فرشاد پیوس در فصل آتی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بوده است در حالی که فرشاد پیوس در فصل ۹۸ با قرار داد ۵۰۰ میلیونی به جمع سبز پوشان اضافه شده بود بنابراین پر واضح که پیوس چنین پیشنهادی را نپذیرد !

همچنین گفته میشود مالکین باشگاه برای جذب بازیکنان بودجه ای ۳ میلیاردی در نظر گرفته اند که در شرایط امروزی که بازیکنان لیگ دو در رنج ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارند مبلغی چندان قابل توجهی برای کسب قهرمانی محسوب نمیباشد
در شرایط کنونی با توجه به بی تجربگی مدیران پروازی تیم چوکا همچنین درخواست همه مردم تالش ، لزوم همکاری مجدد پیوس با باشگاه چوکا بیش از پیش احساس میشود.

چرا که فرشاد پیوس ضمن اثبات توانایی فنی خود در هر دو مقطع حضورش در تالش نشان داده است در جایی که او سرمربی تیم است فرصتی برای دخالت عوامل بیرونی از جمله حضور دلالان و فشار های سیاسی در شهر سیاست زده ای همچون تالش نخواهد بود!

با این تفاسیر به نظر میرسد هدف از قناعت مدیران چوکا که از فرشاد پیوس انتظار کسب عنوان قهرمانی با بودجه چهار میلیاردی دارند ،
انداختن توپ در زمین پیوس میباشد تا هواداران را در مقابل او قرار دهند تا توجیهی باشد برای هموار شدن مسیر تکرار اتفاقات فصل گذشته !
باید دید نتیجه مذاکرات طرفین به کجا خواهد رسید !