سیزده بدر کرونایی در سواحل تالش

تحمیل درماندگی ستاد ملی کرونا به ستاد های استانی و شهرستانی

به گزارش تالشان نیوز سواحل شهرستان تالش مملو از مسافرینیست که در شرایط کرونایی از گوشه کنار کشور به منظور سپری کردن تعطیلات تابستانی به این شهرستان عزیمت کردند.

حضور خیل عظیم مسافران در جای جای کشور در حالی است که با روی کار آمدن ابراهیم رییسی به عنوان رئیس جمهور منتخب انتظار میرفت ایشان تمهیدات محکمی در خصوص مقررات منع عبور و مرور مسافرین و گردشگران وضع کرده تا از شدت شعله ور شدن پیک پنجم کرونا در کشور بکاهد.

انفعال ستاد ملی کرونا

با این همه ستاد کرونای کشور نه تنها خود در راستای اعمال محدودیت ها اقدامی نمیکند بلکه اختیار و استقلال ستاد کرونای استانی و شهرستانی را هم از تصمیمات محلی سلب کرده است !

اما آنچه که از وضعیت کنونی کشور در مواجهه با روند تصاعدی تلفات پیک پنجم کرونای دلتا بر میاید نه مدیریت و برنامه ای در جهت کمک به کاهش فشار بر کادر درمان و حفظ جان مردم است ، بلکه نمود درماندگی مسئولین امر در مواجهه با وضعیت فعلی کشور میباشد.

در شرایط فعلی که بخشی از جامعه که به ابراهیم رییسی به عنوان رئیس جمهور منتخب ، برای اصلاح ساختار مدیریت کشور دلبسته اند،

او میتوانست با اتکا به پایگاه اجتماعی خود کشور را از این پیچ خطرناک که از قضا اولین محک جدی وی در جایگاه مدیریت اجرایی کشور است به سلامت بگذراند .

اما به نظر میرسد ایشان با توجه به افزایش نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی در میان مردم در حال بررسی میزان تاب آوری مردم در مقابل اعمال محدودیت های کرونایی و یا ادامه تاخت و تاز پیک پنجم و ادامه برخورد فعلی در مقابل بیماری کرونا میباشد !

شرایط کنونی کشور خود گواه ان است چالش پرداخت به هم آیندی بحران ها در کشور روحانی یا رئیسی نمیشناسد و ابراهیم هم عصای موسی در دست ندارد تا بر موج زند و فرق از میان مشکلات بشکافد.