تخلف اشکار و تعمدی در روند انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تالش

آقای فرماندار قصد دارید با اعضای هییت اجرایی حاضر در ستاد آقای رییسی از ارای مردم صیانت کنید ؟

به گزارش تالشان نیوز طی روزهای گذشته تعدد و تکثر احکام صادره از سوی ستاد اقای رییسی به سوژه ی طنز در محافل سیاسی تبدیل شده است به طوری که این جمله به کررات از سوی مردم به زبان اورده میشود که ” تعداد روسای ستاد اقای رییسی از ارای ایشان بیشتر است

“در کنار این اتفاقات نادر در صدور بی پشتوانه احکام برای ستادی که کلا درش در شهرستان بسته است و حتی بخاری از سماور ان بلند نمیشود عضویت رسمی دو نفر از اعضای هییت اجرایی انتخابات تالش در ستاد اقای رییسی شائبه ی تعمد در تخلف ستاد انتخابات شهرستان تالش در راس فرماندار شهرستان را ایجاد کرده است که اعتراضات عمومی فعالین سیاسی حامی انتخابات ازاد را برانگیخت

گفتنیست که بیش از یک هفته از بروز چنین تخلف اشکاری میگذرد اما متاستفانه فرماندار تالش به این موضوع ورود نکرده است

حال جای نگرانیست ایا فرماندار شهرستان با چنین اعضای هییت اجرایی که با نظر و دخالت نماینده شهرستان که از قضا حامی اقای رییسیست و در خلوت و جلوت برای ستاد ایشان فعالیت میکنند میخواهد ضامن صیانت از ارای مردم باشد ؟