پایان کار مسعود قوی پنجه

سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد

به گزارش تالشان نیوز طی جلسه ای که با حضور تمام اعضای شورای شهر اسالم برگزار شد ، سیف اله صداقت دوست با کسب ۴ رای به عنوان شهردار شهر اسالم انتخاب شد.

همچنین اعضای شورای شهر اسالم تا صدور حکم شهردار اسالم و انجام تشریفات قانونی احمد شکسته دل را به مسئولیت سرپرستی شهرداری اسالم منصوب کردند


بنابراین بر اساس پیش بینی ها اعضای شورای شهر اسالم مطابق درخواست شهروندان پایان کار مسعود قوی پنجه شهردار سابق این شهر را اعلام داشتند

گفتنیست با توجه به اینکه صداقت دوست عضو شورای شهر اسالم میباشد در صورت صدور حکم وی به عنوان شهردار اسالم سعید تقی نیا عضو علی البدل شورا وارد صحن شورای شهر اسالم خواهد شد.