با بازشماری صندوق های مورد اعتراض

صحت انتخابات در شهرستان تالش در آستانه تایید

به گزارش تالشان نیوز انتخابات ششمین دوره ی شورای شهر و روستا در شهرستان تالش از برگزاری تا اعلام نتایج با حواشی بسیاری مواجه بود

تا جایی که در همه شهرهای شهرستان تالش نامزدهای بسیاری به طرق مختلف اعتراض خود نسبت به نحوه ی برگزاری انتخابات و نتایج آن به مراجع نظارتی اعلام داشتتد

نامزدهای معترض ضمن انکه خواستار بازشماری آرا به تفکیک در صندوق های مورد نظر بودند بلکه مشترکا به پدیده ی خرید و فروش آرا همچنین انتقال رای دهندگان از روستاها و شهرهای اطراف برای رای دادن در حوزه ی خارج از سکونت فرد مورد نظر معترض بودند

که بر این اساس گفته میشود روز یک شنبه به جهت رسیدگی به شکایات و اعتراض نامزدها ، ۱۰ درصد از صندوق های شعب رای گیری در سرتاسر شهرستان با حضور عوامل هیات اجرایی و هیات نظارت در محل فرمانداری تالش مورد بازشماری قرار گرفته که هیچ خطایی در آن بابت شمارش آرا مشاهده نگردیده است

گفتنیست رسیدگی به تخلفات مرتبط با خرید و فروش آرا و ابطال آرای افراد غیر ساکن در حوزه ی رای گیری نیازمند به ارائه مستندات و احراز هویت تک تک افراد رای دهنده در شعبه اخذ رای میباشد که چنین امکاناتی و یا شاید چنین عزمی در دستگاه اجرایی انتخابات نه تنها در تالش بلکه در کل وزارت کشور موجود نیست

بنابراین در چنین شرایطی باید انتظار داشت صحت انتخابات شورای شهر در شهر های شهرستان تالش طی روزهای آتی به تایید برسد