در سکوت مسئولین محیط زیست شهرستان

رها سازی فاضلاب مجتمع جوجه کشی به رودخانه

به گزارش تالشان نیوز بنابر تصاویر ، فیلم ها و تماس اهالی روستای متالا سرای چلونصر شواهد از تخلیه فاضلاب مجتمع جوجه کشی آلوارس واقع در روستای متالا سرای چلونصر جوکندان به رودخانه این روستا حکایت دارد.

این در حالیست که چندی پیش دهیار روستای چلونصر ضمن عذر خواهی از مردم این روستا از آغاز بهره برداری تسویه خانه فاضلاب این مجتمع جوجه کشی ، خبر داده بود.

یکی از اهالی روستا در گفتگو با تالشان نیوز، ضمن انتقاد از بی توجهی اداره محیط زیست شهرستان ، به بوی بسیار بد و مشکلات زیست محیطی رها سازی فاضلاب به رودخانه اشاره میکند و میگوید :

در طول هفته شاهد تکرار این اتفاق و رها سازی فاضلاب به رودخانه هستیم ، در حالی که بخش قابل توجهی از مزارع این روستا از انهار همین رودخانه استفاده میکردند و هم اکنون نیز بسیاری از باغداران کیوی از این آب برای مصارف باغ کیوی خود بهره میبرند.

متاستفانه بارها این موضوع به مسئولین از اداره محیط زیست تا دهیاری و شورای محل گوش زد شده که هر بار وعده رسیدگی میدهند ولی در طول این چند سال عملی در وعده ها مشاهده نشده است.