کوتاه کردن دست متصرفان از دست اندازی به منابع طبیعی ماسال

به گزارش تالشان نیوز رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماسال گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره در ۶ماه گذشته، ۶۸هزار مترمربع از زمین‌های منابع طبیعی را در مناطق ییلاقی ماسال از متصرفان پس گرفتند.

ولی الله صفی نژاد افزود: در این مدت ۲۸ متصرف که با پرچین و سیم خاردار این زمین‌ها را محصور کرده بودند، به مراجع قضایی تحویل داده شدند .