کشف جسد یک مرد میانسال در شهرستان رضوانشهر

تالشان نیوز : فرماندار رضوانشهر گفت : جسد یک مرد میانسال دیشب در شهرک چوکای این شهرستان پیدا شد.

محمود قاسمی با بیان اینکه هویت این جسد شناسایی شده است گفت : متوفی اهل روستای ارده جان شهرستان رضوانشهر است.

وی ادامه داد : هنوز علت فوت این فرد هنوز مشخص نشده و از سوی دستگاه ذی ربط و پزشکی قانونی در حال بررسی است.