افشاگری نایب رییس مجلس پای استاندار گیلان را گرفت

استخدام نفتی اسداله عباسی !

به گزارش تالشان نیوز ، احمد امیرآبادی فراهانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه آقای زنگنه در در دو دوره مسئولیتش در دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی، ۶۰ نفر از نمایندگان را در وزارت نفت استخدام کرد، گفت: او تنها در دوره قبل, ۲۵ نماینده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ هم که دوباره وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برده است.

در اسامی منتشره توسط امیرآبادی نایب رییس مجلس اسامی نمایندگان ادوار مجلس دیده میشود که با عناوین مختلف بعد از اتمام دوره نمایندگی خود به استخدام وزارت نفت درآمدند.

در این بین نام اسداله عباسی استاندار تازه منصوب شده ی گیلان به عنوان هئیت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی دیده میشود که به عنوان مامور از دانشگاه پیام نور در وزارت نفت مشغول خدمت بوده است .