استعفای اجباری شهردار ماسال

به گزارش تالشان نیوز شامگاه روز دوشنبه ۱۲ مهرماه محمد کاتوزی شهردار منتخب شورای شهر ماسال که با پنج رای به عنوان شهردار این شهر انتخاب شده بود طی بیانیه ای از سمت خود استعفا کرد.

این استعفا در حالیست که برخی این اقدام کاتوزی را به دلیل رد صلاحیت و مشکلات ناشی از تخلفات احتمالی و عدم صدور حکم وی از سوی وزارت کشور میدانند.

و برخی نیز همانطور که از بیانیه کاتوزی بر میاید این استعفا را حاصل دخالت ها و فشار سیاسی به خصوص از سوی نماینده حوزه انتخابیه تالش و نماینده ادوار بر عملکرد شهرداری و شورای شهر ماسال قلمداد میکنند.

گفتنیست که نماینده حوزه انتخابیه تالش و هوادارانش ، در جریان انتخابات شورای شهر ماسال نتوانستند در چیدمان پارلمان شهری زادگاه خود که به عنوان پایگاه اصلی انان برای ورود به مجلس محسوب میشود ، توفیقی حاصل کنند

و در نهایت نیز در موضوع انتخاب شهردار شهر ماسال ، قافیه را به مخالف خود محمد کاتوزی واگذار نمودنوپد.

با همه تفاسیر این استعفا در دو حالت اجباری و مصلحتی ، و سیاسی و امنیتی جای تامل دارد که چرا دستگاه های نظارتی تا اینحد تحت تاثیر فضای سیاسی هستند تا با ابزار عدم احراز ، منتخب شورایی که مردم از طریق صندوق انان را بر میگزینند مجبور به چنین اقدامی در قالب استعفای مصلحتی شوند.

و یا اینکه اگر فردی که پیش از این سابقه اجرایی داشته و دچار تخلف احتمالی شده است چرا در زمان مسئولیت با ان برخورد نمیشود و چرا در زمان تایید صلاحیت و صدور احکام یاد تخلفات افراد میوفتند تا اینچنین شهر و شهروندان دچار خسران  گردند ؟!

در بخشی از متن استعفای محمد کاتوزی آمده است :

تهمت ها و پاپوش هایی که در این مدت توسط افراد سودجو و منفعت طلب و به ویژه عده ای که با پوشش و لباس سیاسی که همیشه منافع خود را بر منافع مردم ترجیح می دادند، مورد هجمه بوده ام

️سهم خواهی های غیرمتعارف عده ای که همیشه سعی دارند زحمات مسئولین را به نام خود مصادره و خود را بعنوان دلسوز مردم معرفی می نمودند..

️تحریک و اغفال عده ای، برعلیه جایگاه شهرداری، که با گزارش های دروغین، قصد تخریب و بدنامی داشتند..

️برخی افراد غیرمسئول، حتی با نادانی و در شگفتی تمام، با تعقیب و دنبال کردن های محسوس و نامحسوس در تمام ساعت های شبانه روز، لحظه ای مرا آرام نمی گذاشتند و حتی اقدام به تخریب خودروی اداری نمودند..

اینجانب با بررسی همه جوانب که برای بنده چیزی جز خدمت نبوده و نیست. ولی از آنجایی که گاهی باید مصلحت مردم و شهرم را بر مصلحت خویش ترجیح دهم.