دلخوش: اقتصاد و بورس عشقی اداره می‌شود

تالشان نیوز : سیدکاظم دلخوش در جلسه علنی روز ( سه شنبه) و بعد از توضیحات وزیر اقتصاد درباره بازار بورس در تذکری گفت: باید خروجی جلسات مجلس مشخص شود و اینکه متولی اداره اقتصاد کشور کدام نهاد و یا وزارتخانه است.

در حال حاضر بسیاری از بازارها به هم ریخته است و وزارتخانه های مختلف مدعی هستند که اقتصاد در اختیار آنان است. وزارت اقتصاد باید همه بازارها را زیر پوشش خود قرار دهد، نه اینکه خودش زیر سایه وزارتخانه های دیگر برود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: اقتصاد و بورس عشقی اداره می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مشخص کند که چه کسی این حوزه‌ها را اداره می‌کند؟ چرا که نه تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها نیز نابسامان است.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد، وزارتخانه مادر است و باید همه امور اقتصادی را کنترل کند. وزیر اقتصاد تمام بازارها را باید پوشش دهد.

دلخوش با بیان اینکه رئیس جمهور فردی غیرمرتبط را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرده، ادامه داد: چرا رئیس جمهور با رئیس مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی مشورت نکرد، در جلسه‌ای که صبح امروز با نمایندگان داشتیم ۹۰ درصد نمایندگان به انتصابات اعتراض داشتند.

مجلس به این وزیر پیشنهادی رای اعتماد نخواهد داد. رئیس جمهور فرد مرتبط را معرفی کند.