ابقای شهردار لیسار

به گزارش تالشان نیوز طی جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر لیسار ، بابک باباخانی با ۴ رای در سمت خود به عنوان شهردار لیسار ابقا شد.

گفتنیست باباخانی از بهمن سال ۹۲ با انتخاب شورای چهارم تاکنون به عنوان شهردار لیسار مشغول به فعالیت میباشد.

اعضای شورای شهر لیسار را اقایان شهاب غفاری هابیل میربهاری تقی نظیری مجتبی نصرتی و عسگر آصفی تشکیل میدهند