دوگانه زمین خواری و آب خواری در رضوانشهر

به گزارش تالشان نیوز : چندی پیش رسانه های گیلان از ییلاق اله بخش محله (برن) بخش مرکزی گزارش دادند که تعدادی از ساکنان الگوهای محیط زیست محور را برای زندگی برگزیده اند. استفاده از مولد برق خورشیدی مرکزی بجای موتور برق، جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله، مدیریت مصرف آب چشمه ها و فعالیت هایی از این دست با هزینه شخصی.


آنها توانسته اند به یک هم زیستی مسالمت آمیز با محیط همجوار خود دست بیابند و بتوانند عوارض حضور انسان و مزاحمت برای دامداران را کمتر کنند. اما چند تن از ساکنان این روستا روز سه شنبه ۲۲ شهریور در خیابان شهروند و مقابل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رضوانشهر تجمعی را برگزار کردند. اما خواسته معترضان چه بود؟


بنابر گفته یکی از این تجمع کنندگان فردی از اهالی همین روستا مزاحم فعالیت محیط زیست محور آنها می‌شود. آنها مدعی هستند که این فرد زمین‌خوار پایه های تیرهای برق روشنایی اهالی را شکسته و آنها را تهدید می‌کند. آنها درباره سوء سابقه وی مدعی هستند:


این فرد طی ۱۵ سال گذشته چند هزار متر از مراتع حاشیه محدوده مسکونی را متصرف شده و فروخته است. همین سبب شده تا پای غیربومیان به این ییلاق در ارتفاع ۲ هزار متری از سطح دریا باز شود. بنابر گفته آنها وی آب چندین چشمه داخل زمین‌های تصرف شده را سالانه به ساکنان می‌فروشد.


سامانه تجمیعی آبرسانی سبب شده تا دست وی از آب فروشی به مردم کوتاه شود و قسمتی از آب نیز به مراتع جاری کنیم.
این فرد چند مورد محکومیت کیفری در محاکم قضایی دارد که حکم آزادسازی محدوده تحت تصرف وی اجرا نمی‌شود. ما اینجا آمده ایم و از اداره منابع طبیعی می‌خواهیم که حکم آزادسازی اراضی ملی را اجرا و  از ادامه فعالیت‌های مخرب وی در زمینه آب و خاک جلوگیری کنند.