مدیرکل منابع طبیعی گیلان:

دیگر اجازه انباشت زباله در جنگل های گیلان را نمی دهیم

تالشان نیوز : میرحامد اختری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ثبت جهانی جنگل های هیرکانی استان گیلان، اظهار کرد: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ثبت جهانی جنگل های هیرکانی مشارکت داشتند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، یکی از چالش های منابع طبیعی در استان های شمالی را فعالیت های عمرانی دانست و افزود: به دنبال ایجاد تناسب بین فعالیت های عمرانی و حفاظت از منابع طبیعی هستیم و لذا در کنار حفظ این میراث جهانی، نباید مانع پروژه های عمرانی شویم. در این راستا از پراکندگی تک خانوارهای داخل جنگل جلوگیری و اقدام به تجمیع خانوارها کردیم تا هم هزینه فعالیت های عمرانی و هم تخریب منابع طبیعی کاهش یابد.

اختری، انباشت زباله در جنگل ها را از دیگر چالش ها دانست و گفت: متاسفانه در گذشته عرصه های جنگلی بسیار زیادی برای دفن زباله در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر به هیچ عنوان اجازه دفن زباله در جنگل را به هیچ دستگاهی نمی دهیم؛ مگر اینکه برای زباله سوز و تصفیه شیرابه باشد که هم اکنون در حال اجراست.