محمدیاری :

در صورت تصویب طرح صیانت ، در فضای مجازی قانون مند خواهیم شد

به گزارش تالشان نیوز نطق نامفهوم حسن محمدیاری در مخالفت با تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ، واکنش های زیادی در میان مردم در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است .

نماینده حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر در حالی در مجلس شورای مجلس شورای اسلامی در مقام مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی برآمد که پیشتر در شهریور سال ۹۹ در گفتگو با مرکز سیمای گیلان ، از لزوم تصویب این طرح و قانون مندی فضای مجازی خبر داده بود.


محمدیاری در این گفتگو ضمن تاکید بر تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی ، تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را از الزامات قانون مندی این فضا بر میشمارد و میگوید :

در صورت تصویب این طرح فضای مجازی قانون مند خواهد شد ما باید مصادیق مجرمانه را تعیین کنیم که تا در صورت تخطی از ان مطابق با قانون با آن برخورد داشته باشیم.

با این که در نگاه اول چنین تصور میشود که محمدیاری مخالف کلیات طرح صیانت است ولی مطابق با اظهارات وی در برنامه تلویزیونی شبکه سه سیما در مرداد ۱۴۰۰ و گفتگوی خبری شبکه استانی گیلان در شهریور ۹۹ ، میتوان به این نتیجه رسید که وی ضمن اینکه به اعمال محدودیت ها معتقد است بلکه تنها مخالفتش با ظرف زمان و مکان اجرای طرح و اعمال ماده ۸۵ قانون بر این طرح میباشد و این موضوع را صراحتا در مواضع خود اعلام داشته است.

لازم به ذکر است بر اساس اصل ۸۵ ، نمایندگان میتوانند بنابر ضرورت موضوع ، تصمیم گیری در خصوص یک موضوع بسیار مهم که در قانون تعاریف خاص خود را دارد ، اختیار تصویب و اجرای آن را از صحن و کلیه نمایندگان ساقط و برای بررسی دقیق تر به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند