خرده مالکی و ناهمخوانی هزینه و درآمد

۴۵ میلیون تومان هزینه تولید برنج در هر هکتار

تالشان نیوز : کارشناس مسئول آمار و اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: هزینه تولید یک هکتار شالیکاری در گیلان در سال زارعی ۹۹ – ۹۸ برای ارقام بومی استان از جمله هاشمی و علی کاظمی در روش سنتی ۳۴ میلیون و ۳۷۸ هزار تومان و روش مکانیزه ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان برآورد شد.


محمد برزگر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اعداد در برآوردهای انجام شده برای سال زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ برای ارقام بومی گیلان نیز در روش سنتی حدود ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و روش مکانیزه نزدیک به ۳۷ میلیون تومان است که البته برآورد نهایی یک هکتار شالیکاری گیلان بعد از انجام مراحل آماری و محاسبات نهایی آن حدود ۳ تا ۴ ماه دیگر انجام می گیرد.


وی افزود: پایین بودن سطح زیرکشت برای هر بهره بردار «خرده مالکیتی»، قیمت بالای هزینه های کارگری و سایر هزینه های کاشت، داشت و برداشت محصول و بالابودن قیمت نهاده های کشاورزی «کود، سم و غیره» از جمله دلایل بالابودن هزینه تولید است.

وی بیان داشت: به این ترتیب در یک هکتار اراضی شالیزاری حدود ۲ هزار کیلو برنج سفید به دست می آید، اگر هر کیلو به طور میانگین ۳۸ هزار تومان به فروش برسد، ۷۶ میلیون تومان نصیب کشاورز می شود که اگر هزینه های کاشت، داشت و برداشت محصول از آن کم شود، کمتر از نصف برای او باقی می ماند، البته به شرطی که کشاورز یک هکتار زمین برنجکاری داشته باشد.


وی با بیان اینکه خرده مالکیتی یکی از مشکلات شغل کشاورزی در گیلان است، اضافه کرد: میانگین سطح زیرکشت هر بهره بردار در این استان حدود ۶ تا هفت دهم هکتار است، به این ترتیب پایین بودن سطح زیرکشت هر بهره بردار موجب افزایش هزینه ها و خدمات می شود به این ترتیب از برنجکار سودی نمی برد.