به گزارش تالشان نیوز بهمن محمدیاری نماینده ادوار شهرستان تالش به همراه علی عزتی مدیرعامل تیم چوکای تالش پیش از دیدار این تیم مقابل فجرسپاسی شیراز در محل هتل اقامت بازیکنان و کادر فنی حضور پیدا کردند

محمدیاری و علی عزتی در دیدار با بازیکنان و کادرفنی تیم چوکا از پرداخت پاداش ویژه در صورت کسب نتیجه پیروزی مقابل فجرسپاسی خبر دادند

گفتنیست که تیم چوکا در پایان هفته بیست و شششم در رده شانزدهم جدول و در استانه سقوط به لیگ دو میباشد