ادامه جذب های سلیقه ای در بیمارستان تالش

اختلافات بر سر جذب دو نیروی خدماتی بالا زد !

در حالی که بیمارستان تالش از کمبود پزشک و تجهیزات پزشکی رنج میبرد صدور مجوز جذب دو نیروی خدماتی در بیمارستان تالش به تنش و اختلافات میان مدیران و مسئولین جوان بهداشت و درمان و بیمارستان همچنین نماینده تالش و دانشگاه علوم پزشکی ختم شده است.

به گزارش تالشان نیوز بر اساس منابع خبری تالشان نیوز بنا بر درخواست مسئولین سابق بیمارستان شهید نورانی تالش مبنی بر کمبود دو نیروی خدماتی خانم جهت خدمت رسانی در واحدهای مربوط به امور زنان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اخیرا نسبت به صدور مجوز جذب دونفر در مورد درخواست بیمارستان اقدام‌ مینماید.

همزمان با صدور مجوز و مطلع شدن سیل انبوه افرادی که توسط مسئولین سیاسی و بهداشت و درمان و غیره وعده داده شده بودند ، تنش و اختلافات بر سر معرفی افراد بالا گرفته است .

در حالی که گفته میشود این مجوز در اثر درخواست و اعلام نیاز بیمارستان مبنی بر جذب نیروی خدماتی خانم صادر شده اما فشارها تا انجا پیش رفت که هر دو مجوز برای جذب دو نفر اقا صادر شود .

در عین حال در نبود سازو کار مشخص در جذب نیروهای شرکتی افراد مختلفی از سوی مدیریت بیمارستان، شبکه بهداشت ، نماینده تالش و حتی دانشگاه علوم‌پزشکی برای بکارگیری این دو مجوز در بیمارستان مطرح شده است که طی روزهای اخیر به تنش و اختلاف میان افراد مذکور منجر گشته است ‌.

جذب نیروهای خدماتی در بیمارستان شهید نورانی تالش در حالی هر ساله و به صورت کاملا مخفیانه و سلیقه ای و کاملا تحت سلطه روابط سیاسی و فامیلی صورت میپذیرد که افراد با نام نیروی خدمات وارد بیمارستان شده اند اما با کت و شلوار در واحد های غیر خدماتی مشغول به کار میباشند.

گواه این موضوع عدم نظافت بیمارستان و لشگری از نیروهای ناکارامد که تنها در بیمارستان بزرگ تالش در حال چرخ زدن هستند میباشد.