آزادی سردبیر ماهنامه تالش از بازداشت موقت

به گزارش تالشان نیوز ، شهرام آزموده روزنامه نگار و سردبیر ماهنامه تالش در پی احضار یکی از دستگاه های امنیتی به دستور دادستان تالش روز شنبه ۹ مهرماه دستگیر ، و پس از گذراندن یک شب در بازداشگاه بعد ظهر روز یکشنبه ۱۰ مهر آزاد شد.

گفته میشود این بازداشت موقت در واکنش به برخی انتقادات منتشر شده وی در صفحه شخصی اینیستاگرام خود ، نسبت به مرگ مهسا امینی و شرایط ملتهب جامعه بوده است.

شهرام ازموده فرهنگی بازنشسته و از روزنامه نگاران مستقل در حوزه فرهنگی و اجتماعی میباشد که سالها مسئولیت انتشار ماهنامه وزین تالش را برعهده دارد.

هرچند که احضار و حتی فراخواندن روزنامه نگاران امری مذموم و مغایر با قانون و اصل و روح آزادی بیان میباشد اما تا جایی که برای رفع سوتفاهم و یا شبه باشد میتواند قابل قبول واقع گردد اما بازداشت یک روزنامه نگار بی حاشیه همچون آزموه که از قضا بررسی ها نیز نشان میدهد مطالب منتشر شده در صفحه شخصی وی در راستای انتقاد های مسالمت آمیز و بدون تهییج و خشونت بوده امری غیر قابل قبول و اتفاقا تحریک آمیز برای جامعه معترض امروز است

با این تفاصیر به نظر میرسد موج بازداشت روزنامه نگاران مستقل در کشور به تالش هم رسیده است که امیدواریم با تدبیر مسئولین بیش از این به اتش فروخفته جامعه متکثر تالش دامن زده نشود.