شهردار ماکلوان خبر داد؛

وقوع آتش سوزی در سوله روغن شرکت نئوپان فومنات؛ حریق مهار شد

شهردار ماکلوان از وقوع آتش سوزی در سوله روغن شرکت نئوپان فومنات خبر داد و گفت: با تلاش آتش نشانان حریق مهار شد

به گزارش تالشان نیوز : حیدر ثریا محقق دوست در گفت وگو با مهر با اشاره به جزئیات آتش سوزی در شرکت نئوپان
فومنات اظهار کرد: ظهر سه شنبه در پی آتش سوزی در سوله روغن این شرکت سریعاً مأموران آتش نشانی این شهر به
محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بلافاصله ۲ ماشین اطفای حریق به همراه ۴ آتش نشان به محل حادثه رسیدند، افزود: با توجه به مجهز
بودن شرکت به سیستم اطفای حریق و تلاش آتش نشانان حریق در این شرکت مهار شد.

محقق دوست با بیان اینکه یک خودروی آبرسان نیز از فومن به محل حادثه نیز اعزام شده بود که خوشبختانه تا رسیدن
این خودرو حریق مهار شده بود، ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی قرار دار