استراتژی جدید محمدیاری

عاجز از تحقق وعده ها به دنبال چینش مهره ها پیش از انتخابات ؟

فرماندار تالش و رضوانشهر مهره گردان نماینده مجلس پیش از انتخابات خواهند شد ؟ استاندار گیلان از خدشه به سلامت انتخابات تالش جلوگیری کند

به گزارش تالشان نیوز : در پی تغییرات در سطح فرمانداری تالش و حضور ایرج موذن پس از یک دهه دوری از عرصه
مدیریت در مسند نماینده عالی دولت در تالش تحرکات جدیدی در فضای سیاسی شهرستان در حال شکل گیری است.

این تحرکات نه متاثر از نیروها و گروه های سیاسی بلکه بررسی ها نشان از ان دارد حسن محمدیاری نماینده مردم تالش
در مجلس شورای اسلامی به تاثی از برخی لیدر های انتخاباتی خود سعی در ان دارد تا بتواند در برخی مناصب سیاسی
در سطح سه شهرستان حوزه انتخابیه خود با فشار بر استانداری گیلان و فرمانداران سه شهرستان تالش ماسال رصوانشهر
دست به تغییرات مطلوب خود در ایام پیش از انتخابات بزند.

به نظر میرسد نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی که در تحقق اکثریت وعده های خود در سطح حوزه انتخابیه
خود عاجز بوده و گویا امیدی نیز به تحقق ان تا ماه های منتهی به انتخابات را نیز ندارد استراتژی جدیدی را در حوزه
سیاسی در پیش گرفته و تمام توان خود را به کار گرفته است تا برخی نیروهای نزدیک خود را به عنوان معاونین فرماندار
و بخشداران بگمارد.

شنیده ها حکایت از ان دارد محمدیاری توانسته چراغ سبز مدیران ارشد استانداری گیلان را نیز به عنوان مزد عدم
مطالبه گری و سکوت و مماشات ایشان با مدیران عالی استان را نیز دریافت کند و چه بسا بتواند تغییرات مد نظر خود را
نیز اعمال کند.

فرمانداری تالش هم به دلیل خالی بودن پست معاون سیاسی یکی از حوزه های سیاسیست که محمدیاری در تلاش است
تا با فشار بر فرماندار تازه منصوب شده ی تالش برخی نیروهای نزدیک به خود را منصوب کند و همچنین تغییراتی نیز
در سطح بخشداران شهرستان با بهانه های عدم همراهی بخشداران با منویات نماینده! اعمال کند.

حال توپ در زمین ایرج موذنیست که در مدت کوتاه حضور خود در تالش بی انکه شناختی از نیروهای خود داشته باشد 
باید فشار های سیاسی نماینده تالش را تحمل کند و چه بسا به مهره گردان حسن محمدیاری تبدیل شود که قطعا ، طول
مدیریت ایشان را با چالشی عمیق مواجه خواهد کرد.

فرمانداری رضوانشهر نیز یکی دیگر از حوزه های سیاسیست که حسن محمدیاری ان را در کانون توجهات خود قرار داده
و قصد دارد با همراهی فرماندار منصوب و کاملا هماهنگ خود تغییراتی در سطح بخشداران انجام دهد و نیروهای
منصوب خود را پیش از ایام انتخابات در ان جایگاه ها بگمارد.

در چنین شرایطی که بیشتر به مهندسی مهره های سیاسی در پیش از انتخابات شبیه است قطعا سلامت روانی انتخابات
تالش را تحت شعاع قرار خواهد داد و میتواند زمینه مشارکت عمومی جامعه را در جهت معکوس تحت تاثیر قرار دهد.

به طور قطع نقش دستگاه های نظارتی در چنین ایامی جهت جلوگیری از کاهش مشارکت عمومی و بدبینی به انتخابات
بسیار حائز اهمیت است و انتظار میرود استاندار گیلان با ورود به موقع از خدشه به سلامت روانی انتخابات جلوگیری
نماید و هر گونه تغییرات سیاسی انتخاباتی طبق منویات نماینده تالش در پیش از انتخابات را به پس از انتخابات موکول
نماید