پلمپ اصناف Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
پلمپ یک رستوران و پنج واحد صنفی ناقض دستور العمل های بهداشتی در تالش ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
دکتر بختیار حیدرنیا مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش

پلمپ یک رستوران و پنج واحد صنفی ناقض دستور العمل های بهداشتی در تالش

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریتان تالش گفت : تیم مشترک بازرسی شبکه بهداشت و ارگان های نظارتی به فعالیت مشاغل گروه های مختلف نظارت دارند و با مشاغل بی اعتنا به موازین ستاد مقابله با کرونا با جدیت برخورد می شود.