میزاث فرهنگی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
دوگانگی؛ سهمگین‌تر از ضربه تبر بر میراث طبیعی گیلان ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
بلاتکلیفی متولی گری میراث طبیعی

دوگانگی؛ سهمگین‌تر از ضربه تبر بر میراث طبیعی گیلان

روزگاری می گذرانیم که ریه های آدم و زمین همزمان درگیرند؛ ریه های آدمیان درگیر ویروس هولناک، و ریه های زمین در جدال با خشونت برداشت‌های اداری که هر بار آخرین ضربه اش محکم تر از تبر ، پیکره تنومند میراث طبیعی را بر زمین می کوبد.