مصوبات ستاد کرونا Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
دکتر حیدرنیا : لزوم توجه به مصوبات ستاد کرونا، اول مسئولان بعد مردم ۳۰ تیر ۱۴۰۰
تالش به وضعیت قرمز کرونایی درآمد

دکتر حیدرنیا : لزوم توجه به مصوبات ستاد کرونا، اول مسئولان بعد مردم

رییس شبکه بهداشت و درمان تالش در یادداشتی تاکید کرد اول مسئولان و بعد مردم ، توصیه های وزارت بهداشت را رعایت کنند بی توجهی به مصوبات ستاد کرونا سر آغاز فشار به اصناف و اقتصاد خانواده است .