محمدیاری Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
چرا کسانی که به چوکا و ورزش تالش پشت کردند امروز مجبور به ایستادن در کنار فرشاد پیوس شدند ؟ ۰۲ تیر ۱۴۰۰
پروژه ی فرار از یک فاجعه !

چرا کسانی که به چوکا و ورزش تالش پشت کردند امروز مجبور به ایستادن در کنار فرشاد پیوس شدند ؟

هیچ کسی نمیتواند عاقبت تلاش پیوس و بازیکنانش را در اخرین شانس های باقی مانده برای بقا در لیگ پیش بینی کند اما انچیزی که اشکارست پشت کردن کسانیست که امروز در کنار وی قرار گرفتند تا زیر سایه بلندش خیانتشان به احساسات هزاران هوادار را پنهان کنند