لیلا یاری Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال

بخشدار اسالم گفت تا کنون جستجوی ۴۸ ساعته نیروی انتظامی برای یافتن وی نتیجه ای حاصل نشده است.