قوه قضاییه Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
جهانگیریه اغاز اختلاف محمدیاری و معاون دادگستری گیلان ۱۸ تیر ۱۴۰۰
چه کسانی دارای جمود فکری هستتد ؟

جهانگیریه اغاز اختلاف محمدیاری و معاون دادگستری گیلان

بر کسی پوشیده نیست امکانات رفاهی حق احاد جامعه است و اما محمدیاری در حالی بدون توجه به نیاز های واقعی عشایر منطقه لب به انتقاد گشوده که عشایر و دامداران سرتا سر منطقه قومی تالش با مشکلات عدیده ای چون نا بسامانی مراتع و هزینه های بالای نگهداری دام و تولید و مشکلاتی از این دست مواجه هستند