فرمانداری تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
فرمانداری تالش افزایش سهمیه آرد نانوایان را پیگیری می‌کند ۱۸ مهر ۱۴۰۰
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار تالش خبر داد

فرمانداری تالش افزایش سهمیه آرد نانوایان را پیگیری می‌کند

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار تالش افزایش جمعیت به علت زاد و ولد و رواج مهاجرت به تالش، گردشگرپذیر بودن این شهرستان، بیماری برخی از شاطرها، تعطیلی خودسرانه تعدادی از نانوایی ها، گرانی برنج و افزایش تقاضای خرید نان را از دلایل تشکیل صف در مقابل برخی نانوایی ها اعلام کرد.