علی نظرمحمدی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
علی نظر محمدی آمد تا مسیر بازگشت اخراجی ها و نورچشمی ها هموار شود ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
تکرار سناریوی حذف پیوس به کارگردانی بهمن محمدیاری

علی نظر محمدی آمد تا مسیر بازگشت اخراجی ها و نورچشمی ها هموار شود

چوکای چهل پدر همچنان محلی برای تاخت و تاز مدیران سیاسی و پروازی . جوان ۲۵ ساله اهل لرستان بدون هیچ سابقه ای مدیرعامل باشگاه چوکا شد!