علوفـه Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
وجود مشکلات عدیده تامین علوفـه مورد نیاز دامداری ها در گیلان 09 شهریور 1401

وجود مشکلات عدیده تامین علوفـه مورد نیاز دامداری ها در گیلان

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تأمیـن علوفـه مـورد نیاز دامداری ها در استان با مشـکلات عدیده ای همراه است.