عطاالله مهاجرانی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
نمی‌توان دین را با سلطه و جبر بر جامعه تحمیل کرد 09 مهر 1401
عطاالله مهاجرانی:

نمی‌توان دین را با سلطه و جبر بر جامعه تحمیل کرد

عطاالله مهاجرانی تاکید کرد: نمی‌توان دین و ارزش‌های دینی را با سلطه و جبر و قسر بر جامعه تحمیل کرد.