عبدالله مرادی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض 11 مهر 1401
مدیرکل سیاسی وزارت کشور:

تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: تاکید دولت و وزارت کشور به اجرایی سازی و نهادینه کردن حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است.