عبدالجواد موسوی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
من به میرسلیم رأی می‌دهم 20 اسفند 1401
سید عبدالجواد موسوی :

من به میرسلیم رأی می‌دهم

(من کاری به اکثریت مردم ندارم). این جمله صریح و صادقانه مصطفی میرسلیم را باید قاب گرفت. باید اول با طلا نوشت و بعد قاب گرفت چرا که خلاصه و چکیده یک شکل از حکمرانی است. آن هم در قرن بیست و یکم. آن هم در نظامی که هنوز کلمه جمهوری را از شعارهایش حذف […]