شهرک چوکا Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
به دنبال کسب ۳ امتیاز هستیم مدیریت باشگاه دارای افکار حرفه ایست ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مهدی پاشازاده مردم تالش را صمیمی و هواداران چوکا را عاشق دیدم

به دنبال کسب ۳ امتیاز هستیم مدیریت باشگاه دارای افکار حرفه ایست

صداقت و آرامش در چوکا حکم فرماست مدیران چوکا را دارای تفکر حرفه ای دیدم اما مشکلاتی نیز وجود دارد مهم این است که شما میبینید یک تیمی در تلاش برای رفع موانع هستند در این صورت شما به اینده امیدوار میشوید