شهرستان رضوانشهر Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود ۲۷ تیر ۱۴۰۰

تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود

کارگران سد شفارود نسبت به عدم امنیت شغلی و معوقات پنج ماهه حقوق و مزایای خود اعتراض نموده و خواستار پرداخت حقوق خود در این شرایط سخت معیشتی شدند.