شهرام شهابی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
ابقای شهردار پره سر ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
گره ای که به دست فرماندار رضوانشهر باز شد

ابقای شهردار پره سر

شهرام شهابی با ۵ رای در سمت خود به عنوان شهردار پره سر ابقا شد

شهردار پره سر  رسما عذر خواهی کرد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پس از برخورد نامناسب مامور سد معبر با یک دست فروش

شهردار پره سر رسما عذر خواهی کرد

شهابی ضمنا تاکید داشت احترام به مردم در هر جایگاهی باید سیاست کاری شهرداری باشد.