سپاه ناحیه تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
وزیر گردشگری و میراث فرهنگی در تالش ۰۶ خرداد ۱۴۰۰
کاخ سردار امجد به موزه تبدیل خواهد شد ؟

وزیر گردشگری و میراث فرهنگی در تالش

سفر مونسان در بازید از کاخ سردار امجد به جهت خواسته و مطالبه ی چندین ساله مردم بابت برپایی موزه ی مردم شناسی و اثار تاریخی و باستانی در محل این کاخ برای مردم تالش بسیار حائز اهمیت میباشد