سقوط چوکا به لیگ دو Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
لاپوشانی اقای سرپرست ! ۲۶ تیر ۱۴۰۰

لاپوشانی اقای سرپرست !

فشار و توهین و ایجاد حاشیه توسط هواداران و هوادار نماها ، را عامل اصلی بی ثباتی در تیم چوکا و در نهایت سقوط این تیم به لیگ دسته دوم قلمداد کرد.