زمین کشاورزی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
بنگاه داری دهیاران و خرید و فروش زمین های کشاورزی ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
ضربه هایی بدتر از ویلاسازی به شالیزارهای گیلان

بنگاه داری دهیاران و خرید و فروش زمین های کشاورزی

برخی از دهیاران نسبت به حفظ شالیزارها برای تامین امنیت غذایی کشور آگاهند و در این خصوص حساسیت به خرج می دهند و با متخلفین همکاری نمی کنند اما متاسفانه دهیارانی هم داریم که خود بنگاه معاملاتی دارند و خرید و فروش زمین را به افراد غیر بومی انجام می دهند.