روحانی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
خدمات و دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی باعث افتخار کل نظام است ، نباید بدلیل منافع کوتاه‌مدت انتخاباتی نادیده گرفته شود ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
حضور مجازی روحانی در بین مردم در مراسم 22 بهمن

خدمات و دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی باعث افتخار کل نظام است ، نباید بدلیل منافع کوتاه‌مدت انتخاباتی نادیده گرفته شود

هیچ دولتی چنین حجم عظیمی از مشکلات را نداشته است؛ حتی دولت زمان جنگ تحمیلی نیز این سطح از هجمه، مخالف‌خوانی و بدگویی را تجربه نکرده بود