رضوانشهر Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تداوم بی توجهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در تالش ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
توسعه یافتگی تالش در گرو نفع عده ای در عقب ماندگی

تداوم بی توجهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در تالش

متاستفانه شهرستان تالش با وجود ظرفیت های فراوان در حوزه های مختلف به دلیل نبود عزم جدی و نا اشنا بودن مسئولین به ادبیات جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی سالهاست از توسعه یافتگی بدور مانده است

شهردار پره سر  رسما عذر خواهی کرد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پس از برخورد نامناسب مامور سد معبر با یک دست فروش

شهردار پره سر رسما عذر خواهی کرد

شهابی ضمنا تاکید داشت احترام به مردم در هر جایگاهی باید سیاست کاری شهرداری باشد.

تنش آبی در ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی شهرستان رضوانشهر ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
فرماندار رضوانشهر : 12 درصد از مزارع شهرستان هنوز شخم نخورده اند

تنش آبی در ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی شهرستان رضوانشهر

محمود قاسمی افزود: هم اکنون سردهنه امیربند پونل بر روی رودخانه شفارود با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بصورت استاندارد در حال ساخت می باشد که برای شالیزارهای این شهرستان و اراضی کشاورزی بندر انزلی بسیار حائز اهمیت است.