جهانگیریه Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
یک بنر و چند سوال ؟! ۲۰ تیر ۱۴۰۰

یک بنر و چند سوال ؟!

چرا با گذشت ۱۷ ماه از انتخابات همچنان شوق پرده نویسی از سوی طرفداران اقای محمدیاری فروکش نمیکند و چرا ایشان که عضویت در مجلس انقلابی عاری از تشریفات را یدک میکشند یک بار برای همیشه بساط چنین پرده نوشته هایی را جمع نمیکنند

جهانگیریه اغاز اختلاف محمدیاری و معاون دادگستری گیلان ۱۸ تیر ۱۴۰۰
چه کسانی دارای جمود فکری هستتد ؟

جهانگیریه اغاز اختلاف محمدیاری و معاون دادگستری گیلان

بر کسی پوشیده نیست امکانات رفاهی حق احاد جامعه است و اما محمدیاری در حالی بدون توجه به نیاز های واقعی عشایر منطقه لب به انتقاد گشوده که عشایر و دامداران سرتا سر منطقه قومی تالش با مشکلات عدیده ای چون نا بسامانی مراتع و هزینه های بالای نگهداری دام و تولید و مشکلاتی از این دست مواجه هستند