تالشی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
اعتصاب کارگران و عدم تحقق وعده ابگیری سد شفارود ۲۷ تیر ۱۴۰۰
کف گیر وعده های محمدیاری به ته دیگ خورد

اعتصاب کارگران و عدم تحقق وعده ابگیری سد شفارود

به نظر میرسد در حال حاضر که کشور در شرایط خاص کمبود منابع قرار دارد ، حسن محمدیاری در معرض فشار مضاعف انتظار کاذب هواداران خود میباشد و علی رغم اینکه کف گیر وعده هایش به ته دیگ خورده است ، همچنان بر دادن وعده های رنگارنگ اصرار دارد و قصد عقب نشینی ندارد.

تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود ۲۷ تیر ۱۴۰۰

تجمع اعتراضی کارگران سد شفارود

کارگران سد شفارود نسبت به عدم امنیت شغلی و معوقات پنج ماهه حقوق و مزایای خود اعتراض نموده و خواستار پرداخت حقوق خود در این شرایط سخت معیشتی شدند.