اسالم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
رد صلاحیت رییس شورای شهر اسالم

یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند

در کنار عبدلی نام اقایان سروری صباحی بیابانی و خانم قلی زاده در زمره ی رد صلاحیت شدگان قرار دارد

ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال

بخشدار اسالم گفت تا کنون جستجوی ۴۸ ساعته نیروی انتظامی برای یافتن وی نتیجه ای حاصل نشده است.