اسالم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
پایان کار مسعود قوی پنجه

سیف اله صداقت دوست به عنوان شهردار اسالم انتخاب شد

احمد شکسته دل به عنوان سرپرست شهرداری اسالم منصوب شد

برگزاری آئین تحلیف و انتخاب هئیت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای شهرستان تالش ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری آئین تحلیف و انتخاب هئیت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای شهرستان تالش

برهانی غفاری راحلی مقدم و رمضانی به عنوان ریاست شورای شهرهای تالش لیسار اسالم و چوبر انتخاب شدند

به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

به وقت خداحافظی شهرداری که هم شهر را سوزاند و هم سرمایه های شهر را

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تصدی شهرداری اسالم ، مسعود قوی پنجه در دست و پا زدنی بیهوده موتور سپرهای رسانه ای خود را بار دیگر روشن کرده تا شاید بتواند برای خود جایگاهی دیگری بتراشد

یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
رد صلاحیت رییس شورای شهر اسالم

یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند

در کنار عبدلی نام اقایان سروری صباحی بیابانی و خانم قلی زاده در زمره ی رد صلاحیت شدگان قرار دارد

ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال

بخشدار اسالم گفت تا کنون جستجوی ۴۸ ساعته نیروی انتظامی برای یافتن وی نتیجه ای حاصل نشده است.